Pozvání přijali:

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
MgA. Veronika Šrek Bromová
doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D.
& (MgA. Barbora Trnková, Mgr. Tomáš Javůrek, DiS.)