9:00 – 13:00

DOPOLEDNÍ BLOK

 

1. sekce – RUV, suterén, Poříčí 9 

 
9:00 – 9:30
Úvodní slovo: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (KVV PdF MU, Brno)
Křest publikace Tělo-výraz-obraz-koncept
 
9:30 – 10:00
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (KVV PdF MU, Brno)
Participační výzkumy v doktorských projektech na katedrách výtvarné výchovy v ČR
 
10:00 – 10:30
MgA. Veronika Šrek Bromová (Galerie Kabinet, Chaos, Polička)
Tělo moje, tělo Země, Selfperformance, interakce a terapeutické vrstvy v mé tvorbě a aktivitách
 
10:30 – 11:00
Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková (KVV PdF MU, Brno)
Pozitivní vliv vlastní umělecké činnosti speciálního pedagoga (etopeda) na jeho praxi
 
11:00 – 11:30
Mgr. Tereza Mikulová (KVV PdF MU, Brno)
Neškolené umění je inspirováno a také inspiruje
 
11:30 – 12:00
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (KVK FPE ZČU, Plzeň)
Expresivita jako předmět i nástroj výzkumu uměním
 
12:00 – 12:30
Mgr. Anna Königová, Mgr. Šimon Kříž (KVV PdF MU, Brno)
Jak docílit toho, aby současné umění nebylo pouze pro vyvolené?
 
12:30 – 13:00
Mgr. et MgA. David Bartoš (KVV PdF UPOL, Olomouc)
Aktivní učitel je aktivní žák

 

 

2. sekce – Učebna 18A, budova Y, Poříčí 7 

 
10:30 – 11:00
doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D. (KVV PdF UPOL, Olomouc)
Student nebo kolega?
 
11:00 – 11:30
Mgr. Miroslav Meixner (FaVU VUT, Brno)
Současná umělecká praxe jako „rogue anthropology“
 
11:30 – 12:00
Mgr. Dieter Schallner (KVV PdF MU, Brno)
Badatelská a projektová výuka na středních uměleckých a uměleckoprůmyslových školách                   
 
12:00 – 12:30
MgA. Petra Vargová (KVV PdF UK, Praha)
Současné umění ve výtvarné výchově
 
12:30 – 13:00
Mgr. et Mgr. MgA. Petra Vichrová (KVV PdF MU, Brno; PF JCU České Budějovice)
Cesta světla od zdroje k jeho interpretaci
 

 

13:00 – 14:00

PŘESTÁVKA

 
 

RUV, suterén, Poříčí 9

 
Kulatý stůl – Digitální gramotnost
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., Ing. Irena Vajen,
MgA. Jana Francová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Adam Franc, Mgr. Šimon Kříž, Mgr. Monika Szűcsová
 
Doprovodný program – zvuková performance Ivan Palacký a spol.
 
Drobné občerstvení, coffee break
 

 

14:00 – 19:00

ODPOLEDNÍ BLOK

 

 

RUV, suterén, Poříčí 9

 
14:00 – 14:30
Mgr. Ing. Diana Elfmarková (KVV PdF MU, Brno)
Problematika grafického zpracování učebnic
 
14:30 – 15:00
MgA. Markéta Lisá (KVV PdF MU, Brno)
Sdílení jako dynamický prvek audiovizuální dílny pro děti
 
15:00 – 15:30
& /MgA. Barbora Trnková & Mgr. et BcA. Tomáš Javůrek/ (FaVU VUT, Brno)
Mnoholičný monochrom
 
15:30 – 16:00
Ing. arch. Dana Raková (FUA TUL, Liberec)
Interaktivní audiohaptická výstava
 
16:00 – 16:30
MgA. Petra Pětiletá (KVV PdF UK, Praha)
„The Screeners“ – The Age of New communication
 
16:30 – 17:00
Mgr. et Mgr. Adam Franc, Mgr. Monika Szűcsová (KVV PdF MU, Brno)
Prezentace a zprostředkování uměleckého softwaru
 
17:00 – 17:30
Mgr. et Mgr. Jan Charvát, Ph.D. (KVV PdF MU, Brno)
Edukační potenciál headsetů virtuální reality
 
17:30 – 18:00
MgA. Jana Francová, Ph.D. (KVV PdF MU, Brno)
Videomapping
 
18:00 – 19:00
Závěrečná koktejl party