Název konference:

Umění jako výzkum, výzkum jako umění

Téma konference:

Integrace – Vztah umění – umělec – umělec-pedagog? Umělecká tvorba jako výzkumný proces.
Metoda
– Mění se vztah výtvarné pedagogiky k umění? Art based research jako výzkumná metoda
v České republice a zahraničí.
Prezentace
– Zprostředkování umění v post-digitální době? Aktuální pozice
galerijní pedagogiky v České republice.

Datum:

30. 4. 2019

Místo:

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Oblasti:

  • teorie výtvarné pedagogiky
  • galerijní pedagogika
  • umění

Hlavní otázka:

Jak je chápán vztah mezi uměním a výzkumem v současné výtvarné a galerijní pedagogice?

Anotace:

Doktorská konference Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity představuje platformu pro prezentaci disertačních témat a aktuálně řešených otázek týkajících se vztahu umění a vědy. Samotná konference se však současně stává prostorem pro hlubší analýzu umění jako výzkumu a výzkumu jako umění v kontextu pedagogické praxe a galerijní pedagogiky. Nabízí se možnost ke konfrontaci s myšlenkami odborníků z umělecké a pedagogické oblasti, která může naznačit nový úhel pohledu nejen na zprostředkování umění v post-digitální době.

Konferenční příspěvky budou dále publikovány v elektronickém sborníku, který bude zaslán k zařazení do
databáze Web of Science.

 

V přihlášce na konferenci v druhém kroku vyplňte jméno autora (autorů), název a anotace příspěvku (max. 250 slov).
Na konferenci je možné vystoupit i ve dvojici
. Přijaté abstrakty budou uveřejněny v rámci konferenčního programu.

Přihlášení účastnící budou vystupovat v paralelních sekcích. Účastník vystoupí s prezentací (20 minut),
na kterou následně naváže diskuze (10 minut).

Bližší informace k příspěvkům do sborníku v sekci Sborník.

Konference není zpoplatněna.